#author("2016-09-01T22:09:49+09:00","","")
Why do we term people who attack the heart of the Catholic faith and Practice as &#93llibera;' and not use the correct term, heretic? Calvin had more right to be called a Catholic than these contemporary so called liberals.

#author("2016-09-01T23:41:36+09:00","","")
Iurie Moldovanu spune:ÃŽn baza art. 120 din Codul  muncii, salariatului i se poate acorda din motive familiale ÅŸi din alte motive întemeiate în baza unei cereri scrise, cu coÃmnmţăsn®itul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice.

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS