#author("2016-08-28T05:49:34+09:00","","")
Learning a ton from these neat arieclts.
#author("2016-09-01T23:41:36+09:00","","")
Iurie Moldovanu spune:ÃŽn baza art. 120 din Codul  muncii, salariatului i se poate acorda din motive familiale ÅŸi din alte motive întemeiate în baza unei cereri scrise, cu coÃmnmţăsn®itul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice.


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS