#author("2016-08-29T06:03:41+09:00","","")
That's really <a href="http://qgzyencmmn.com">shwedr!</a> Good to see the logic set out so well.
#author("2016-09-01T23:28:47+09:00","","")
spune:Părinte am vrea să ne explicați și despre termenii &#8220;sfințirea casei și transportului &#8220;. E corect să spunem &icirc;n așa mod? Dăcă ele se sfințesc ar trebui să ne &icirc;nchinam la ele&#8230;? sau cum? Corect, nu ar fi biei;uv&icnrccntarea lor.&nbsp;


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS