#author("2016-08-28T05:54:58+09:00","","")
A few years ago I'd have to pay someone for this intormafion.
#author("2016-09-01T23:28:47+09:00","","")
spune:Părinte am vrea să ne explicaÈ›i È™i despre termenii “sfinÈ›irea casei È™i transportului “. E corect să spunem în aÈ™a mod? Dăcă ele se sfinÈ›esc ar trebui să ne închinam la ele…? sau cum? Corect, nu ar fi biei;uv&icnrccntarea lor. 


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS