No sakra... my se ted budeme od ledna stehovat do vilky, ktera je hned vedle Å¡kolky - u DvÅ™Ão¡kovi ulice, tak jestli nakonec nebudeme sousedky, ve vedlejsim vchode totiz nejaky studentsky byt je:D Timto se mimochodem konecne oficialne dokopavam k oznameni o svem presunu do Olomouce - na osobni zivot tu cas neni, ale snad sem treba casem presunu nejakou loli garderobu a zucastnim se srazu ackoliv srazování moc ráda nemám:D


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-01 (木) 23:21:59 (2819d)