#author("2016-08-29T11:58:24+09:00","","")
Your article petrecfly shows what I needed to know, thanks! http://cjbcdmurt.com [url=http://daledqdoyrm.com]daledqdoyrm[/url] [link=http://wkzjdlwxs.com]wkzjdlwxs[/link]

#author("2016-09-01T22:04:37+09:00","","")
Det verkar uppenbart att det är frÃ¥ga om ett hedersmord. Aftonbladet säger det förstÃ¥s inte rent ut, men antyder det genom att i anknytning till artikeln lägga in en text om tidigare, liknande händelser. I texten stÃ¥r det bland annat: "Enligt flera poliser och experter som uttalat sig i Svenska Dagbladet handlar det ofta om familjer som lever efter traditioner där flickornas frihet be¤rngÃsas."

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS