SÃ¥ kul med örryeaskningspavtr!Du ser ut att umgÃ¥s mycket med din familj och det är sÃ¥ bra. Min syrra bor I California och jag I Australien, min bror i Norge och mamma och pappa i hemma i Sverige…Vi har fin kontakt i alla fall och vÃ¥ra barn (kusinerna alltsÃ¥) är bästa kompisar och som syskon när vi väl träffas, men lite trist är det allt…


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS