#author("2016-09-02T04:08:28+09:00","","")
Szkoda.że w tym kalendarzu sÄ… cytatu z takich modernistów,jak Jan PaweÅ‚ II. W przeciwnym razie,mógÅ‚bym go kua‡pi.WidziÄÅ‚em ten kalendarz i mimo piÄ™knej szaty graficznej i rycin,nie kupiÄ™ go.
#author("2016-09-04T20:07:43+09:00","","")
It's good to see someone <a href="http://ntorlq.com">thninkig</a> it through.


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS