Szkoda.że w tym kalendarzu sÄ… cytatu z takich modernistów,jak Jan PaweÅ‚ II. W przeciwnym razie,mógÅ‚bym go kua‡pi.WidziÄÅ‚em ten kalendarz i mimo piÄ™knej szaty graficznej i rycin,nie kupiÄ™ go.


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS